آئين نامه جديد عضويت باشگاه PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۹

اطلاعيه

 

قابل توجه متقاضيان عضويت درباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مشهد

آئين نامه جديد عضويت

بخشنامه  تكميلي  آئين نامه  جديد عضويت

جدول اعطاي تخفيف شهريه به اعضاء

 آئين نامه جديد عضويت استعدادهاي درخشان

 

آئين نامه پذيرش بدون آزمون برگزيدگان جشنواره ها و مسابقات علمي

- ازكليه متقاضيان محترم درخواست ميشود ضمن تكميل پرتال اينترنتي ، مستندات لازم را طبق آئين نامه جديد به دفتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مشهد ارائه نمايند.