متمم بخشنامه تشويق مقالات PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۸

قابل توجه كليه اعضاء محترم باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مشهد

به اطلاع ميرساند جهت دريافت تسهيلات مقالات چاپ شده در نشريات معتبر لازم است طبق

متمم بخشنامه تشويق مقالات

مستندات لازم به مقالات ارائه شده به باشگاه پيوست گردد.