اخبار
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 انتخاب اعضاء برتر در سال 1396 88
2 آدرس تلگرام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مشهد 123
3 برگزاري كارگاههاي فرهنگي سال 1396 115
4 كنگره ملي شيمي و نانوشيمي 187
5 اعضاء برتر سال 1395 507
6 ششمين كميته استاني استعدادهاي درخشان باشگاه 651
7 آئين نامه ارزيابي و تشويق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر 744
8 كارت هاي جديد چاپ شده 852
9 آئين نامه تشويق مقالات 1020
10 در خصوص درج ايميل دانشگاهي در فعاليت هاي پژوهشي اعضاء 1073
11 تبريك سال جديد 917
12 اطلاعیه مهم در خصوص پست الكترونيك اعضاء و نحوه درج Affiliation در آثار اعضاء 950
13 دستورالعمل بررسي و تصويب طرح های پژوهشی 1172
14 آئين نامه جديد عضويت باشگاه 2117