اخبار
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 آدرس تلگرام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مشهد 12
2 برگزاري كارگاههاي فرهنگي سال 1396 15
3 كنگره ملي شيمي و نانوشيمي 84
4 اعضاء برتر سال 1395 362
5 ششمين كميته استاني استعدادهاي درخشان باشگاه 518
6 آئين نامه ارزيابي و تشويق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر 605
7 كارت هاي جديد چاپ شده 718
8 آئين نامه تشويق مقالات 897
9 در خصوص درج ايميل دانشگاهي در فعاليت هاي پژوهشي اعضاء 959
10 تبريك سال جديد 788
11 اطلاعیه مهم در خصوص پست الكترونيك اعضاء و نحوه درج Affiliation در آثار اعضاء 813
12 دستورالعمل بررسي و تصويب طرح های پژوهشی 1063
13 آئين نامه جديد عضويت باشگاه 2000