اخبار
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 اعضاء برتر سال 1395 287
2 ششمين كميته استاني استعدادهاي درخشان باشگاه 434
3 آئين نامه ارزيابي و تشويق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر 525
4 كارت هاي جديد چاپ شده 637
5 آئين نامه تشويق مقالات 823
6 در خصوص درج ايميل دانشگاهي در فعاليت هاي پژوهشي اعضاء 885
7 تبريك سال جديد 712
8 اطلاعیه مهم در خصوص پست الكترونيك اعضاء و نحوه درج Affiliation در آثار اعضاء 738
9 دستورالعمل بررسي و تصويب طرح های پژوهشی 1000
10 آئين نامه جديد عضويت باشگاه 1926